Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii.

Do zadań PZC należy mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi charytatywnej, rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii oraz organizowanie pomocy w obrębie parafii. W pierwszej kolejności chodzi o szeroko pojęte świadectwo miłości czynnej. Członkowie PZC powinni propagować miłość bliźniego słowem i czynem. Zadania te mogą realizować przez rozmowy i kontakty osobiste z współparafianami, nabożeństwa i katechezy okolicznościowe, a także poprzez szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii.

Parafialny Zespół Caritas

 1. Renata Brożyna
 2. Grażyna Garbacik
 3. Barbara Teresa Grzesiak
 4. Barbara Grzesiak (Kiszka)
 5. Grażyna Kozicka
 6. Bożena Ochal
 7. Bernadeta Osika
 8. Magdalena Radoń
 9. Danuta Sobota
 10. Kazimiera Stopyra
 11. Wioletta Śmietana
 12. Zofia Wanat

LINKI:

Caritas Polska

Statut Caritas

Caritas Diecezji Rzeszowskiej