XXXII Niedziela Zwykła

  1. W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni (1 osoba na 15 m kwadratowych) Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania. W naszym kościele 15 osób.
  2. Dzisiaj składka inwestycyjna. Za złożone ofiary. „Bóg zapłać”.
  3. W środę rocznica odzyskania niepodległości. Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie. Flagi.
  4. Sprzątanie: Maria Stasz, Edyta i Aleksandra Grysztar, Adam Grochowski. Ofiara na potrzeby kościoła Maria Grochowska 50 zł. „Bóg zapłać”.
  5. Intencje: 9- 15.XI. 2020
  6. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże!