XXXI Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj o godz. 14:00 zakończenie nabożeństw różańcowych. Zapraszam dzieci z planszami i na „małe co nie co”.
  2. W poniedziałek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.: 7:30, 10:30 i 14:00 z procesją na cmentarz.
  3. We wtorek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. 9:00 i 17:00 z różańcem wypominkowym.
  4. Msze św. w tygodniu o godz. 17:00 z modlitwą wypominkową za zmarłych.
  5. W miesiącu listopadzie możliwość zyskiwania odpustów.
  6. Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane: a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
  7. W tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek Godzina Święta od 17:00. Spowiedź w piątek od godz. 16:00. W sobotę odwiedziny chorych od godz. 9:00. Różaniec I sobotni o godz.: 17:00. W niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.
  8. Sprzątanie:
  9. Intencje:
  10. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.