XXX Niedziela Zwykła

  1. Dyspensa ks. Biskupa: KLIKNIJ
  2. Wypominki. W poniedziałek i wtorek: Czeluśnica; w środę i czwartek: Gąsówka i Umieszcz; w piątek i sobotę: Gliniczek. Proszę na karteczkach zaznaczyć miejscowość.
  3. Uroczystość Wszystkich Świętych. Możliwość zyskiwania odpustów. Nie będzie procesji żałobnej na cmentarz.
  4. W następną niedzielę i w tygodniu składka do puszek na Caritas Parafialny na św. Mikołaja dla ministrantów i scholii naszej parafii.
  5. Sprzątanie: Marzena Chochołek, Dorota Michalska. Do ofiary na kwiaty dołożył się Dawid Michalski. Ofiara na potrzeby kościoła Lidia Michalska 50 zł. i Marzena Chochołek 200 zł. „Bóg zapłać”.
  6. Intencje: 26.X- 1.XI.2020
  7. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.