XXX Niedziela Zwykła

 1. Niedziela 23 października br. to Niedziela Misyjna rozpoczynająca tydzień modlitw za misje i misjonarzy. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest na cele misyjne.
 2. Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza zaprasza ministrantów, którzy ukończyli kurs lektorski na błogosławieństwo, które odbędzie się w sobotę 5 listopada o 15:00 w sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu.
 3. Spotkanie chóru męskiego w środę po Mszy św. Zapraszam.
 4. Zbiórka kandydatów na ministranta w czwartek o godz. 16:00. Zapraszam.
 5. Wypominki: poniedziałek, wtorek i środa: Czeluśnica; czwartek i piątek: Gąsówka i Umieszcz; sobota: Gliniczek. Proszę na karteczkach zaznaczyć miejscowość.
 6. Cmentarz.
 7. Ze składki inwestycyjnej zebrano: 9240 zł. „Bóg zapłać”.
 8. Do puszek na żywy pomnik JP II zebrano: 1135 zł. „Bóg zapłać”.
 9. Sprzątanie:
 10. Intencje: 24 – 30.X.2022
 11. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.