XXX Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień misyjny. Składka przeznaczona na misje. Zaadoptuj misjonarza.
  2. MISJONARZE SALETYNI w roku jubileuszu 175. rocznicy Objawienia Maryi w La Salette zapraszają do włączenia się w Wieczystą Adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Bazylice Mniejszej NMP z La Salette w Dębowcu.  Planowany czas trwania Adoracji 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, ale dopóki nie będą zapełnione całe noce adorującymi, kaplica będzie otwarta od godziny 6.00 rano do północy. Zachęcamy do włączenia się w adorację deklarując swoją obecność poprzez jedną godzinę w tygodniu lub miesiącu na stałe lub wypełniając wolne godziny w wystawionej księdze lub poprzez internet. Można to zrobić dzwoniąc lub pisząc do Kustosza Sanktuarium (tel. 797 002 017) lub zapisując się poprzez e-mail: adoracja.debowiec@saletyni.pl. Szczegóły na stronie internetowej: sanktuarium.saletyni.pl
  3. Cmentarz.
  4. Ze składki inwestycyjnej zebrano: 10 530 zł. „Bóg zapłać”.
  5. Wypominki: poniedziałek, wtorek i środa: Czeluśnica; czwartek i piątek: Gąsówka i Umieszcz; sobota: Gliniczek. Proszę na karteczkach zaznaczyć miejscowość.
  6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek o godz. 16:00.
  7. Sprzątanie: Grażyna Garbacik, Barbara Chudy, Wioletta i Ryszard Śmietana. Ofiara na potrzeby kościoła 150 zł. „Bóg zapłać”.
  8. Intencje: 25 – 31.X.2021
  9. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.