XXIII Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj niedziela adoracyjna i zmiana tajemnic różańcowych.
  2. We wtorek święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny. Proszę przynieść ziarno na zasiew do poświęcenia.
  3. We wtorek zbiórka ministrantów o godz. 17:00.
  4. W środę po Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej i grupy Caritas.
  5. W piątek po Mszy św. zapisy do chóru parafialnego i próba. Zapraszam chętnych.
  6. W następną niedzielę piesza pielgrzymka do Tarnowca na uroczystości odpustowe. Suma w Tarnowcu o 11.30. Zbiórka koło kościoła i wyjście o 9:45. Proszę nie zapomnieć o wieńcach.
  7. Składka inwestycyjna w następną niedzielę.
  8. Sprzątanie: Karina Weżgowiec, Dorota Sanocka, Dorota Kiełtyka, Beata Mijal. Ofiara na potrzeby kościoła i koszenie trawy na cmentarzu: Grażyna Kołbon i grupa sprzątająca. Koszenie trawy: Łukasz Sanocki, Łukasz i Marek Mijal. „Bóg zapałać”.
  9. Intencje: 7- 13.IX.2020
  10. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.