XX Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj składka do puszek na potrzebujących w Libanie. „Bóg zapłać”.
  2. Porządek na cmentarzu.
  3. Sprzątanie i ofiara na świąteczny wystrój kościoła: Jolanta Dąbrowska, Sylwia Wojdyła, Joanna Tęcza, Izabela Jarecka. Do ofiary na kwiaty dołożyli się: Maria Musiał, Krystyna Wyderka, Jan Bezak. Koszenie trawy: Marian Dąbrowski, Janusz Wojdyła, Karol Tęcza, Jarecki Wojciech. „Bóg zapłać”.
  4. Intencje: 17- 23.VIII.2020
  5. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.