XV Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj składka inwestycyjna. Za złożone ofiary składam serdeczne: „Bóg zapłać”.
  2. Paczka na produkty dla ofiar wojny na Ukrainie.
  3. Proszę się zgłosić po odbiór kart dla dzieci wyjeżdżających do Myczkowiec. Turnus rozpoczyna się 18 sierpnia.
  4. Sprzątanie: Agata Świdrak, Beata Garbacik, Jolanta Potrawska, Katarzyna Sanocka. Małgorzata Świdrak złożyła ofiarę na potrzeby kościoła 100 zł. „Bóg zapłać”.
  5. Intencje: 11 – 17.VII.2022
  6. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.