XII Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj na Sumie zostanie odprawiona uroczysta Msza św. przez ks. Tomasza Kozickiego – jubilata, naszego rodaka z okazji 25 rocznicy święceń. Msza św. będzie transmitowana.
  2. Zgodnie z postanowieniem podjętym przez Konferencję Episkopatu Polski, Biskup Rzeszowski wydał dekret, na mocy którego została odwołana dotychczasowa dyspensa dla wiernych od udziału we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane. Oznacza to, że począwszy od niedzieli, 20 czerwca br., wszyscy wierni mają moralny obowiązek uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.
  3. Jutro w Szebniach o godz. 16:00 nasza młodzież przyjmie sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Jana Wątroby.
  4. Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w piątek o godz. 8:00. Spowiedź w czwartek o godz. 16:30.
  5. Ze składki do puszek na remont domu rekolekcyjnego KSM w Rzeszowie zebrano 467,50 zł. a ze składki inwestycyjnej na budowę kaplicy 8 230 zł. Za złożone ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”
  6. Sprzątanie, kwiaty i koszenie trawy: Lidia Nosek, Beata Rzeczyca, Grażyna Chochołek, Karol i Piotr Nosek, Robert i Kamil Chochołek. Do ofiary dołożyła się Zofia Nosek 50 zł. „Bóg zapłać”.
  7. Intencje: 21 – 27.VI.2021
  8. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.