VI Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj składka inwestycyjna. Za złożone ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.
  2. W poniedziałek święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy.
  3. Sprzątanie i kwiaty: Alicja Lawera, Monika Biernacka, Karina Weżgowiec. Do ofiary dołożyła się Elżbieta Tęcza 50 zł. „Bóg zapłać”.
  4. Intencje: 14 – 20.II.2022
  5. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.
  6. Szczęśliwych, bezpiecznych i zdrowych ferii dla dzieci i młodzieży.