V Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj składka inwestycyjna. Za złożone ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.
  2. Dziękuję rodzicom i młodzieży za demontaż dekoracji świątecznych.
  3. Dziękuję Panu Józefowi za wykonanie dębowego stołu na paramenta liturgiczne.
  4. We wtorek wypada Światowy Dzień Chorego. Możliwość przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych dla osób w podeszłym wieku i chorych będących w stanie łaski uświęcającej.
  5. W czwartek spotkanie kandydatów do bierzmowania o godz. 15:30 i egzamin z małego katechizmu. Proszę o solidne przygotowanie.
  6. Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, zaprasza chłopców, uczniów szkół średnich, członków LSO oraz innych grup i stowarzyszeń kościelnych, studentów oraz wszystkich stawiających sobie pytanie o kształt swojego życia na dzień skupienia dla rozeznających powołanie. Będzie on miał miejsce w Seminarium Duchownym w Rzeszowie w niedzielę 23 lutego 2020 roku. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
  7. W związku z Narodową Dziękczynną Pielgrzymką do Rzymu z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II zaplanowaną na dzień 17 maja br. bardzo proszę o zgłaszanie do kurii grup z podaniem liczby wiernych, którzy zamierzają uczestniczyć w tym dniu w Mszy Świętej pod przewodnictwem Ojca św. Franciszka na Placu św. Piotra. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 20 marca br.. Zgłoszenie jest warunkiem zarezerwowania kart wstępu na tę uroczystość. Jednocześnie informuję, że będzie organizowana pielgrzymka diecezjalna przez biuro „Pielgrzym”.
  8. Sprzątanie
  9. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.