V Niedziela Wielkiego Postu

 1. W tygodniu nie będzie nabożeństw: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
 2. Msza św. po południu o 14:30.
 3. Spowiedź przed I piątkiem i Świętami Wielkanocnymi w każdy dzień przed Mszą św. Pamiętajmy żeby w kościele zachować odpowiednią liczbę osób. Osoby niepotrzebujące spowiedzi proszę o odłożenie jej do czasu zaprzestania epidemii.
 4. W sobotę nie będzie odwiedzin chorych. Gdyby natomiast ktoś pilnie potrzebował posługi sakramentalnej proszę o kontakt.
 5. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w sobotę o 17.30 i różaniec wypraszający o zaprzestanie epidemii.
 6. Za tydzień Niedziela Palmowa i rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia.
 7. Bardzo dziękuję za składki i ofiary na kościół drogą przelewową na konto parafii. „Bóg zapłać”.
 8. Odpowiadając na apel papieża Franciszka proszącego o modlitwę w intencji całej ludzkości zagrożonej pandemią, wzywamy wszystkich wiernych, a szczególnie członków Żywego Różańca, do solidarnej modlitwy różańcowej w swoich domach i rodzinach. Niech poszczególne parafialne Róże Różańcowe podzielą sobie każdy dzień tygodnia w taki sposób, by całe dni były wypełnione modlitwą różańcową. Niech to będzie nasz wielkopostny dar złożony Bogu w tym trudnym czasie.
 9. Komunikaty ks. Biskupa i kurii diecezjalnej do odczytania na stronie parafialnej.
 10. Błogosławieństwo pokarmów na stronie parafialnej.
 11. Proszę nie podpalać traw. Jest to karalne i zagrożeniem dla strażaków i pomocy medycznej.
 12. Tygodnik „Niedziela” w tym tygodniu dotrze tylko do części parafii. Od przyszłego tygodnia będzie dostarczany pocztą.
 13. Msze św. w tygodniu o godz. 18:00.
 14. Sprzątanie: Agata Stopyra, Małgorzata Munia, Jadwiga Domaradzka. Ofiara na potrzeby kościoła 150 zł. Do ofiary dołożyła się Aleksandra Stopyra 50 zł. „Bóg zapłać”.
 15. Intencje: 30 III- 5 IV.2020
 16. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.