Ogłoszenia Różne

  1. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów definitywnie potwierdziła, że Komunia Święta w Wielki Piątek może być udzielana tylko podczas liturgii. Poza nią może być zaniesiona do chorych. Natomiast w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej może być udzielana tylko na sposób Wiatyku umierającym.
  2. W związku z obowiązującymi zakazami, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wiernym przemieszczanie się, bardzo proszę, aby od wiernych proszących o udzielenie sakramentu chrztu świętego dziecku albo sakramentu małżeństwa wymagać dostarczenia tylko najistotniejszych dokumentów (akt urodzenia dziecka, aktualna metryka chrztu wiernego). Spełnienie innych wymogów można weryfikować telefonicznie lub mailowo ze wskazanym proboszczem (np. zdolność do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego) lub w ogóle pominąć, jeśli nie stanowi to przeszkody do ważnego i godziwego udzielenia sakramentu. Brak dostarczenia przez wiernych sformalizowanych zaświadczeń lub nawet zrealizowania niektórych wymogów prawa kanonicznego (np. nauk przedślubnych) w tych nadzwyczajnych okolicznościach nie może być przyczyną odmówienia udzielenia sakramentu.