Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31.03.2024.

Serdecznie chcę podziękować wszystkim Parafianom, którzy włączyli się w przeżywanie Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia, przygotowanie i uczestniczenie w obchodzie Świętego Triduum Paschalnego:

– wszystkim Darczyńcom, Paniom z Delikatesów Zielony Koszyk, Parafialnemu Zespołowi Caritas za akcję pomocy uboższym rodzinom w Parafii. Obdarowanych zostało 15 rodzin;

– Spowiednikom z Dekanatu, za przygotowanie naszych serc i sumień na Wielkanoc;

– pani Monice Wanat za przygotowanie kolacji na spowiedzi;

– pani Marii Dłuskiej za piękną palmę dla mnie na Niedzielę Palmową;

– Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za palmy;

– pani Ewie Piekarskiej, Lucynie i Janowi Kobak, Izabeli, Wojciechowi, Weronice i Andrzejowi Jareckim za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego;

– grupie sprzątającej, która codziennie praktycznie sprzątała kościół: Barbara Goleń, Maria Świątek, Czesława Rogowska, Maria Zychowicz i za ofiarę na kościół 440 zł.;

– szczególne podziękowania dla pani Zofii Wanat, za ostatnie 2 tygodnie pracy w pralni. Są wyprane i uprasowane wszystkie stroje liturgiczne. Na stałe też pierze bieliznę kielichową i obrusy;

– panom, którzy czytali Mękę Pańską w Niedzielę Palmową: Ryszardowi Śmietana, Jackowi Bracik, Andrzejowi Jareckiemu, Januszowi Socha;

– szafarzom Eucharystii: Stanisławowi Zychowiczowi i Andrzejowi Sobota;

– organistom: Annie Przetacznik i Kacprowi Janiga;

– kantorom: Alicji Wojdyła, Lucynie Kobak, Katarzynie Porębskiej i Julii Wojdyła;

– Chórowi parafialnemu;

– wszystkim lektorom;

– komentatorowi liturgii: Mateuszowi Sobota;

– Liturgicznej Służbie Ołtarza;

– kościelnym: Julianowi Banach i Jakubowi Dłuskiemu;

– Różom Różańcowym i wszystkim adorującym Pana Jezusa;

– Domowemu Kościołowi;

– Strażakom za dobrą straż przy Grobie Pańskim;

– panom niosącym Baldachim…

– pani Lucynie Kobak za przygotowanie dziś śniadania dla strażaków.

Jeśli kogoś nie wymieniłem przez zapomnienie to też ogarniam Go wdzięcznością i modlitwą. Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony.

Dziś Msze święte, jeszcze o godzinie 10:30 i 16:00.

W Poniedziałek wielkanocny po sumie udamy się z procesją na cmentarz parafialny. Nie będzie Mszy świętej po południu.

Od wtorku Msze święte wieczorem o godzinie 18:00. W środę rano o godzinie 7:00.

W czwartek Godzina Święta o 17:00.

W pierwszy piątek możliwość spowiedzi od godziny 17:00. Z uwagi na Oktawę Wielkanocy w najbliższy piątek nie ma wstrzemięźliwości od mięsa.

W sobotę odwiedzę chorych w domach z Komunią świętą od godziny 9:00. Po Mszy świętej wieczornej nabożeństwo ku czci Matki Bożej: Różaniec i medytacja.

Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych na Mszach świętych przed południem. O godzinie 15:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Składka z Niedzieli Miłosierdzia na Caritas.

W kwietniu dyżur modlitewny przed sumą ma Róża Świętej Moniki.

Bóg zapłać za Waszą ofiarność.

Wszystkim Parafianom, dzieciom i młodzieży – życzę błogosławionego tygodnia.