Niedziela Świętej Rodziny

 1. Dzisiaj małżonkowie odnawiają przyrzeczenia małżeńskie.
 2. Poświęcenie owsa po każdej Mszy św.
 3. Serdecznie dziękuję rodzicom, kandydatom do bierzmowania i młodzieży za wystrój bożonarodzeniowy i wszystkim, którzy się przyczynili do oprawy Uroczystości Bożego Narodzenia.
 4. Serdecznie dziękuję panu Piotrowi za wykonanie szopki bożonarodzeniowej z orędziem Matki Bożej Pokoju do naszego kościoła i przygotowanie inauguracji przed Pasterką.
 5. W poniedziałek święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Tradycyjnie święcimy wino. Dzień Imienin Pasterza naszej diecezji, Biskupa Jana Wątroby. Polecajmy dostojnego Solenizanta w naszych modlitwach opiece Bożej za wstawiennictwem Bogarodzicy i świętego Patrona. 
 6. W piątek zakończenie Roku pańskiego 2021. Na ten dzień Ksiądz Biskup udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru dnia i spożywania pokarmów mięsnych. Nabożeństwo pokutno-błagalne o godz. 15:00.
 7. W sobotę uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i pierwszy dzień Nowego Roku 2022.
 8. Następna niedziela adoracyjna i zmiana tajemnic różańcowych.
 9. Sprzątanie:
 10. Intencje: 27.XII.2021 – 02.I.2022
 11. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.