IV Niedziela Wielkiego Postu

  1. Dziękuję panom: Pawłowi, Jackowi i Wiesławowi za posprzątanie i przygotowanie kaplicy do dalszych prac budowlanych. „Bóg zapłać”.
  2. Dziękuję za piękną postawę naszym parafianom podczas modlitwy o pokój na świecie. Za frekwencję i gorliwą modlitwę podczas adoracji nocnej. Dziękują za adopcję dzieci nienarodzonych a zagrożonych aborcją (23 osoby). „Bóg zapłać”.
  3. W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 16:00. Droga Krzyżowa o godz. 17:00. Zapraszam. I sobota miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 9:00. Różaniec I sobotni o godz. 17:30.
  4. Redakcja miesięcznika dla dzieci „Staś” przesyła do parafii po jednym egzemplarzu reklamowym (darmowym) tego czasopisma. Gdyby ktoś chciał zaprenumerować to proszę o kontakt.
  5. Sprzątanie: Helena Wójtowicz, Monika Bulsiewicz, Magdalena i Krzysztof Buczyński. Ofiara na potrzeby kościoła: 250 zł. Do ofiary dołożyły się Zofia Ignarska i Józefa Pętlak. „Bóg zapłać”.
  6. Intencje: 28. III – 3.IV.2022
  7. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.