III Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dzisiaj ofiary do puszek przeznaczone na misje.
 2. Po południu Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym oraz Msza św.
 3. W czwartek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
 4. Ze składki inwestycyjnej zebrano: 11 720 zł. Serdeczne „Bóg zapłać”.
 5. Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
 6. W związku z ogłoszonym przez władze zagrożeniem koronawirusem Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje duszpasterzom i wiernym następujące informacje i zalecenia: W Diecezji Rzeszowskiej nie przewiduje się zamykania świątyń ani odwoływania Mszy świętych, nabożeństw i rekolekcji parafialnych, pogrzebów oraz innych zgromadzeń religijnych odbywających się w kościołach, kaplicach, na cmentarzach lub w budynkach kościelnych. Nadal normalnie będą działać instytucje diecezjalne – kuria i sąd biskupi.
 7. Osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu powinny zachować szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażać swojego zdrowia na niebezpieczeństwo. Zachęca się te osoby do pozostania w domach i śledzenia transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu, m.in. Mszy świętej z katedry rzeszowskiej transmitowanej przez Katolickie Radio Via w każdą niedzielę o godz. 9.00.
 8. Uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
 9. Zachęcamy do podtrzymywania zwyczaju przyjmowania Komunii świętej do ust. Jeżeli jednak wierni z obawy przed zarażeniem będą chcieli przyjąć Komunię świętą na rękę należy jej udzielić w takiej formie. Komunię należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.
 10. Jeśli chodzi o rekolekcje szkolne, wiążące są decyzje podejmowane przez dyrektorów placówek lub organy prowadzące szkoły.
 11. Prosimy wiernych o przestrzeganie zaleceń odpowiednich służb rządowych, samorządowych, medycznych i sanitarnych.
 12. Wszystkich prosimy o zachowanie spokoju i nie uleganie panice. Zachęcamy wszystkich diecezjan do adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do modlitwy o wygaśniecie epidemii słowami suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…”.
 13. Obowiązek nauki dzieci w domach. Materiały przekazane od nauczycieli przez dziennik elektroniczny. Zakaz gromadzenia się na placu zabaw.
 14. Sprzątanie: Betlej Zofia, Gacek Adria, Mróz Barbara. Ofiara na potrzeby kościoła 200 zł. Do ofiary dołożyła się Pętlak Helena. „Bóg zapłać”.
 15. Intencje: 16 III-22 III 2020
 16. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.