II Niedziela Zwykła

  1. Rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  2. Składka inwestycyjna: 10 240 zł. „Bóg zapłać”.
  3. Dziękuję panu Wojciechowi, Maksymilianowi i Łukaszowi za wycięcie drzew w obrębie placu kościelnego i plebanii.
  4. Kolęda: poniedziałek 16:00 – 20:00, wtorek – piątek 15:00 – 20:00, sobota 9:00 – 15:00. W poniedziałek Czeluśnica od placu zabaw w stronę sklepu. W kolejne dni od głównej drogi wiodącej do Jasła w stronę Gliniczka.
  5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Niedzielę Słowa Bożego ustanowioną przez Ojca Świętego Franciszka.
  6. Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina, że sezon zimowy niesie ze sobą zagrożenia związane z ogrzewaniem mieszkań – pożary i zaczadzenia. W związku z tym prowadzona jest kampania prewencyjna „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną. Kominy, instalacje dymowe, spalinowe oraz wentylacje powinny być poddawane okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa zapobiegająca zaczadzeniom i pożarom oraz spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
  7. Sprzątanie: Goleń Barbara, Zychowicz Maria, Rogowska Czesława, Porębski Wojciech. Ofiara na potrzeby kościoła: 200 zł. Do ofiary dołożyła się Adela Głowacka 50 zł. „Bóg zapłać”.
  8. Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże.