Familijni

Czcigodni Księża,

Fundacja Niedziela. Instytut Mediów realizuje projekt „Familijni” w
ramach Programu Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej na
rok 2020.
Projekt Familijni został stworzony z myślą o młodych oraz rodzicach,
nauczycielach i pedagogach, by służyć pomocą w procesie
przygotowywania młodego człowieka do zawarcia małżeństwa,
założenia w przyszłości szczęśliwej rodziny.
Dla tej przyszłości ważne znaczenie ma proces wychowawczy młodego
pokolenia i to, jak będzie on przebiegał. Zdobywanie wiedzy przez
młodzież, kształtowanie postaw, charakterów,  osobowości,
rozwijanie umiejętności, bez wątpienia ma ogromny wpływ na jakość
ich przyszłych małżeństw i rodzin. Przyszłość ta zależy od
aktywności dorosłych, będących w roli rodziców, nauczycieli,
wychowawców, opiekunów, jak i samego młodego pokolenia.

W związku z tym zapraszamy serdecznie do skorzystania z poniższych
materiałów filmowych oraz prosimy o przekazanie ich do środowiska
katechetów, osób prowadzących kursy przedmałżeńskie, organizacji
takich jak Akcja Katolicka, KSM, Ruch Światło-Życie. W załączeniu
przekazujemy także materiał opisujący materiał filmowy.

– Film „Miłość Wychowująca” – Link YouTube
https://youtu.be/aJg9Vd8qnag

– Film „Miłość Reagująca” – Link YouTube
https://youtu.be/RzylaFO-57s

– Film „Moje dziś kształtuje moje jutro” – Link YouTube
https://youtu.be/cfTPWrjZrJQ

– Film „Owoc miłości” – Link YouTube
https://youtu.be/JRevRtelirY

Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Projekt dofinansowany ze środków  Pełnomocnika Rządu do spraw
Polityki Demograficznej.

Z poważaniem

Mariusz Książek
Sekretarz Zarządu
Fundacja Niedziela. Instytut Mediów

PLAKAT