Akcja Katolicka

Akcja Katolicka pragnie pogłębiać formację chrześcijańską oraz organizować katolików świeckich do współpracy z hierarchią kościelną.

Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej zbierają się, raz w miesiącu na zebranie formacyjne i omawiają wyznaczone zagadnienia. AK włącza się czynnie w uroczystości Parafialne.

Zapraszamy wszystkich niezdecydowanych na spotkania.

Akcja Katolicka

  1. Barbara Teresa Grzesiak
  2. Zofia Gwoździańska
  3. Katarzyna Piskorz
  4. Andrzej Sobota
  5. Kazimiera Stopyra
  6. Piotr Witusik

LINKI:

Akcja Katolicka w Polsce

Statut Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej