30 Niedziela zwykła, 29.10.2023.

1. W minioną niedzielę na polecenie ISKK przeprowadziliśmy liczenie wiernych. We Mszach świętych uczestniczyło 393 osoby. Do Komunii świętej przystąpiło 159 osób.  

2. W poniedziałek i wtorek od godziny 16:00 spowiedź przed uroczystością Wszystkich Świętych i pierwszym piątkiem.

3. We wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych. Po Różańcu i Mszy świętej zapraszam dzieci z planszami po upominki.

4. W środę uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy świętych: 7:30, 10:30, 14:00 – z procesją na cmentarz. Po Mszach świętych przy kościele i na cmentarzu kwestować będą ministranci na działalność Caritas i paczki mikołajowe dla grup duszpasterskich.

5. Zasady zyskiwania odpustów: w uroczystość Wszystkich Świętych po południu i w Dzień Zaduszny, wierni mogą uzyskać odpust zupełny (jeden raz w danym dniu), który ofiarują za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest najpierw wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkiego, a następnie przystąpienie do spowiedzi i Komunii świętej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej, odmówienie tam  „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” i jakiejkolwiek modlitwy według intencji Ojca świętego. W listopadzie można codziennie zyskiwać odpusty za zmarłych za nawiedzenie cmentarza. W dniach od 1 do 8 listopada – odpust zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy. Nawiedzając cmentarz należy pomodlić się za zmarłych. Pozostałe warunki jak wyżej zostały podane. Spowiedź święta wystarczy do zyskania odpustów w wielu dniach.

6. W czwartek wspomnienie Wiernych Zmarłych. Msze święte o godzinie: 7:00, 16:00 i 17:00. Po ostatniej Mszy w czwartek katecheza dla kandydatów do bierzmowania.

7. W piątek spotkanie oazy o godzinie 15:30. O 17:00 rozpocznie się Godzina Święta, wyjątkowo przeniesiona w listopadzie na piątek. Msza święta o godzinie 18:00. Po Mszy świętej spotkanie KSM.

8. W sobotę odwiedzimy chorych w domach od godziny 9:00. Nabożeństwo pierwszej soboty ku czci Matki Bożej o godzinie 17:00, a następnie Msza święta.

9. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych po Mszach świętych przed południem.

10. Modlitwy wypomnikowe: niedziela, poniedziałek i wtorek – Czeluśnica; środa i czwartek – Gąsówka i Umieszcz; piątek i sobota – Gliniczek. Modlitwy wypomnikowe będą w niedzielę o godzinie 15:40, a w dni zwykłe po Mszy świętej wieczornej.

11. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarę 350 zł.: Zofia Gwoździańska, Bogdan Garbacik, Krystyna Lawera, Katarzyna Lawera. Do ofiary dołożyła się Helena Wyderka.

12. Bóg zapłać za wczorajszą pracę mężczyzn na cmentarzu przy chodniku i układaniu kostki.

13. Bóg zapłać za wykonanie bramki przy kaplicy Matki Bożej na górce, przy drodze na Jasło.

14. Składka z ostatniej niedzieli (22. 10.) przeznaczona była w całości na misje prowadzone przez naszą diecezję. Bóg zapłać za Waszą ofiarność.

15. Intencje Mszy świętych: 30.10. – 5.11.2023.